Vision

At bidrage til udvikling og effektivisering af biblioteksdriften til gavn for borgerne.