Persondatapolitik

Persondatapolitik

For at kunne levere materialer og serviceydelser er der personoplysninger, som vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Vi behandler personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.  Hvis du fortsætter med at bruge en af omtalte medier, vil vi således antage, at du er indforstået hermed og accepterer BibMedias persondatapolitik.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke, som du har afgivet ved at acceptere ordlyden i denne politik. Accepten kan være afgivet implicit, ved ikke at have tilbagekaldt dit samtykke eller eksplicit ved at du har afgivet det, i forbindelse med fx, men ikke begrænset hertil, tilmelding til et nyhedsbrev, i forbindelse med købet af en vare eller serviceydelse, eller i forbindelse med anden henvendelse til os, hvor du har afgivet dine personoplysninger.

 

Samtykkeerklæring

Når du giver os din e-mailadresse og/eller (mobil)telefonnummer, accepterer du indholdet i den til enhver tid gældende persondatapolitik. Samtidig siger du ja til, at BibMedia fremover må kontakte dig med nyheder, invitationer, konkurrencer, tilbud, undersøgelser m.m., via e-mail, SMS, brev, SoMe, (mobil)telefon o.l. Du kan altid fortryde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve ved at klikke på det dertil indrettede link i bunden på e-mails udsendt via vores e-mailsystem.

Dine oplysninger bruges bl.a. til at levere bestilte vare og serviceydelser, give dig anbefalinger og tilbud, der passer til dig m.m.

Du vil kun blive kontaktet af BibMedia, aldrig direkte fra samarbejdspartnere med mindre andet er eksplicit aftalt, og vi videregiver ikke din e-mailadresse til nogen, der ikke er nævnt i denne politik.

Du accepterer at dine oplysninger behandles automatisk til brug for markedsføring, profilering og lignende.

Under skyldig hensyntagen til gældende lovgivning, kan du til enhver tid få rettet eller tilbagekalde din profil eller lignende ved skriftlig henvendelse til kundeservice@bibmedia.dk eller ved at sende et brev til BibMedia, Hørkær 28 3. sal, 2730 Herlev.

 

Personoplysninger

Personlige oplysninger er enhver form for information, der kan knyttes til en bestemt person, og alle data, der direkte eller indirekte kan identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes arbejdsplads eller evt. private bopæl.

For BibMedias vedkommende gælder oplysningspligten ikke i forhold til personoplysninger omkring indholdet af bøger, tidsskrifter og AV-materialer, da de registrerede allerede kender de oplysninger, som den dataansvarlige har pligt til at give vedkommende meddelelse om. I de tilfælde er det netop meningen, at oplysningerne kendes, således at der kan foretages udlån af materialerne. Der henvises til persondataforordningen artikel 14 stk. 5

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Vi har behov for visse personoplysninger for at kunne handle med dig samt levere varer og serviceydelser, nyheder og andre tjenester til dig. Vi registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis, men ikke begrænset hertil, når du:

· Kontakter os via e-mail eller (mobil)telefon

· Bestiller varer eller serviceydelser fra os

· Foretager et varekøb i vores Webshop

· Tilmelder dig et nyhedsbrev

· Deltager i en konkurrence

· Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback

· Afgiver oplysninger i forbindelse med at du opretter eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os

· I øvrigt besøger eller giver personoplysninger til os såvel via vores hjemmeside som på anden måde fysisk eller online.

BibMedia indsamler typisk de personoplysninger, der er nødvendige (fx e-mailadresse og/eller leveringsadresse) for at levere den ydelse, du som kunde efterspørger.

Du kan benytte vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv (For at optimere kundeoplevelsen indsamler vi dog automatisk oplysninger, hvis du har accepteret vores cookies). Vi benytter cookies, se mere i vores cookiepolitik her.

BibMedia har brug for visse personoplysninger fra dig, for at kunne levere eventuelle bestillinger.

Registrering af visse personoplysninger er også nødvendig for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender BibMedias hjemmeside via Google Analytics, jf. næste afsnit.

Vi opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende, med mindre dette er et lovmæssigt krav.

Ved afgivelse af personoplysninger giver du samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger, herunder at vi:

· Registrerer de personoplysninger, du afgiver

· Registrerer oplysninger om de køb, forespørgsler, adfærd o.l. du foretager hos os og på vores hjemmeside, samt i enhver interaktion med dig on- såvel som offline

· Automatisk opsamler og registrerer offentligt tilgængelige personoplysninger fra fx, men ikke begrænset hertil, sociale medier o.l.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer og ydelser til dig, hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering, holde dig informeret og give dig relevante tilbud m.m.

 

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet til BibMedia videregives kun til:

· BibMedias interne afdelinger

· Udvalgte og betroede tredjeparter, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt

· Tredjepart, som bistår os med at håndtere vores (data)administration, fx men ikke begrænset til lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer, datahåndtering m.v.

· Du accepterer at dine oplysninger behandles automatisk af 3. part til brug for invitationer, konkurrencer, tilbud, undersøgelser og lignende.

BibMedia videregiver herudover personoplysninger til andre, fx men ikke begrænset til, misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for BibMedia.

Herudover sælger, overdrager eller på anden måde videregiver vi ikke dine personoplysninger til tredjepart.

For at kunne videreudvikle og forbedre BibMedias hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

BibMedia anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google.

Google kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på BibMedia og fremgår af http://www.google.com/privacy.html etc.

Bortset fra de i ovenstående nævnte tilfælde, videregiver BibMedia ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.bibmedia.dk. 

 

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres hovedsaligt på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på BibMedias vegne i henhold til deres til enhver tid gældende datapolitik, der opfylder gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål eller så længe det i øvrigt er påkrævet efter gældende lovgivning.

BibMedia benytter tillige MailChimp, der er GDPR compliant og hjemmehørende i USA, som sin e-mail marketing automation platform. Ved at afgive dine personlige oplysninger til os, accepterer du, at dine informationer vil blive overført til MailChimp, hvor de bliver behandlet i overensstemmelse med deres Privacy policy og Terms of use.

 

Adgang til oplysninger

Du kan til enhver tid bede om adgang til at få ændret dine oplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve. Alt sammen under skyldig hensyntagen til gældende lov.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

 

Du har til enhver tid ret til at:

· Få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig

· Få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger

· Få opdateret dine interesseområder

· Få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand

· Bede om at få slettet alle personoplysninger (med skyldig hensyntagen til gældende lovgivning).

Hvis du ønsker, at modtage en kopi af de oplysninger vi har registreret om dig, skal du skrive til os på adressen kundeservice@bibmedia.dk.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger hos os tilbage (med skyldig hensyntagen til gældende lovgivning).

Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

 

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

BibMedia forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen kundeservice@bibmedia.dk.

 

Den dataansvarlige er

BibMedia A/S

Hørkær 28 3. sal,

2730 Herlev

CVR nr. 17260839

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til BibMedia på kundeservice@bibmedia.dk.

Ønsker du ikke at acceptere vilkårene for håndtering af dine data kan du kontakte os på e-mail: kundeservice@bibmedia.dk. Er der områder ud over salgs- og nyhedsmails du ikke kan acceptere vilkårene for, kan du ligeledes framelde dig ved at sende en mail til kundeservice@bibmedia.dk.

 

Klager over vores behandling af personoplysninger kan rettes til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk