Historien om hvordan Bib[Box] blev til

Fremtidens biblioteksrum er fleksibelt og mobilt

Hvad gør man, når man har ambitioner om at hjælpe med at styrke børns læselyst og evner, øge borgernes mulighed for at uddanne og danne sig, styrke integrationen, give frivillige meningsfyldt indhold og opgaver i deres liv - og ikke mindst sikre borgernær biblioteksservice? 

Man udvikler et nyt mobilt og fleksibelt bibliotekskoncept og døber det Bib[Box].

BibMedia er idéskaberen bag Bib[Box]-konceptet. Firmaet har mere end 20 års erfaring med leverancer af fysiske udlånsmaterialer til de danske biblioteker. 

 

Vi stillede os selv en svær opgave

”Vi ville gerne bidrage med endnu mere, end blot excellent distribution af fysiske udlånsmaterialer”, siger René Milholt, der er administrerende direktør i BibMedia og en af idémændene bag Bib[Box]-konceptet. Derfor stillede vi os selv, og vores omgivelser spørgsmålet – hvordan skal fremtidens biblioteker se ud og hvilken rolle skal det spille i lokalsamfundet?” 

”Vi satte os for at finde ud af, hvad de forskellige interessenter syntes, der var allermest brug for, i relation til et fremtidigt bibliotekskoncept. Derfor gik vi i tæt dialog med såvel biblioteker, kommuner og borgere” fortsætter René Milholt. ”Vi fandt, via analyser og samtaler ud af, at fremtidens biblioteksløsning både skal være fleksibel, mobil og ikke mindst multifunktionel. Dagene hvor et bibliotek blot er et stort murstensrum fyldt med bøger, er for længst ovre. I fremtiden skal et biblioteksrum fx let kunne flyttes rundt i kommunen. Den omvendte urbanisering gør blandt andet, at antallet af borgere i yderområderne vil vokse i fremtiden. Det udfordrer den nuværende model. Hvorfor kan biblioteket ikke ligeså godt komme til borgerne og ikke altid omvendt?” 

 

15-20 minutter om ugen er bare ikke nok

René Milholt nævner et konkret eksempel fra den lille landsby Ørslev i Ringsted Kommune. Her skulle borgerne tidligere tage turen på ca. 15 kilometer til Ringsted for at låne bøger. Alternativt vente på, at bogbussen kom forbi én gang om ugen, i et bestemt tidsrum på 15-20 minutter. ”De borgere vi talte med ønskede sig et alternativ til den nuværende biblioteksmodel. Noget der kunne flytte biblioteket tættere på dem og være til stede flere dage ad gangen, fremfor 15-20 minutter om ugen. Dermed ville biblioteksbehovet blive dækket hos både børn, unge og voksne, når de havde tid, lyst og lejlighed til at benytte sig af tilbuddet” siger René Milholt.

”Vi satte os derfor for at skabe et helt nyt bibliotekskoncept, der kunne fungere som en hvilken som helst anden biblioteksfilial, blot med færre kvadratmeter og helt mobilt. Et koncept hvor økonomien ved anskaffelse og drift ikke stod i vejen for udbredelsen. Noget der samtidig kunne fungere som et alternativ eller supplement til bogbussen” slutter René Milholt. 

 

Et helt nyt koncept på bare ét år

BibMedia gav sig derfor i kast med udviklingsarbejdet sammen med Ringsted Bibliotek. ”I løbet af kun ét år har vi været i stand til at nå hele vejen fra idéudvikling til et færdigt, komplet, fleksibelt og mobilt biblioteksrum” siger Pia Maiken Henriksen, der er koncept & kreativ chef hos BibMedia. Arbejdet resulterede i, at Ringsted Bibliotek kunne slå dørene op til et nyt og spændende biblioteksrum i slutningen af 2018, i form af en 20 fods container indrettet som en biblioteksfilial. 

Mobibben som de kalder deres Bib[Box] i Ringsted, er et ubemandet bibliotek, hvor borgerne kan komme og låne bøger, hente reserverede materialer samt aflevere materialer igen. Den er indrettet med indgangsparti og siddepladser ved et stort vindue i den modsatte ende. Det sikrer, at rummet fremstår lyst og imødekommende. Indretningen består af hylder og reoler. 

Bib[Box]’en kan let løftes op på en lastbil og flyttes rundt imellem lokationerne i kommunen. I Ringsted Kommune står container-biblioteket en uge ad gangen i fire forskellige landsbyer. 

 

Det er ikke størrelsen...

”Vi har valgt at have de 400-600 mest efterspurgte bøger placeret i containeren” oplyser Trine Vandsted, der er souschef hos Ringsted Bibliotek. I dag er borgerne vant til at betjene sig selv. Så de materialer de ikke finder i Mobibben, kan de alligevel let få fat i. 

Bibliotekerne har nemlig lanceret en biblioteksapp ”Biblioteket”, hvor man kan søge mellem alle tænkelige materialer, reservere og få dem leveret til afhentning i den nærmeste biblioteksfilial eller i Mobibben. Dermed har borgerne faktisk hele landets bibliotekssamling til rådighed i biblioteksappen”.

 

Bib[Box]'en som lokalt samlingssted

I Ringsted bidrager det lokale landsbyforum til driften af deres Bib[Box] på frivillig basis. De hjælper blandt andet med opsyn og lettere rengøring. ”Det at vi har fået et bibliotek i Ørslev og 3 andre omkringliggende landsbyer, bidrager til at vores lokale samfund har noget at samles om. Det er medvirkende til at skabe liv i yderområderne. Vi er glade for dette initiativ, og vi er sikre på, at det bliver en langvarig succes for kommunen”, udtaler Kai Brorson, Næstformand i Ørslev Landsbylaug. "Vi ser også en stor fordel i, at vi ikke længere behøver køre de 15 kilometer ind til Ringsted, for at hente de bøger vi ønsker at låne. Nu kan vi få dem bragt direkte til Mobibben dagligt” slutter Kai Brorson.

 

Det er ligesom et Kinderæg, bare med flere overraskelser

”En Bib[Box] kræver ikke den store vedligeholdelse og skal kun tilkobles strøm og internet for at fungere” fortsætter Pia. Bib[Box]’en er en løsning, der skaber mere biblioteksservice for færre penge. Men det er ikke det eneste en Bib[Box] bidrager med” pointerer Pia, der meget begejstret opremser en masse andre ting en Bib[Box] gør for samfundet:

  • Den kan medvirke til at styrke borgernes læselyst og evner – hvilket især vil kunne medvirke til at styrke børn og unges kompetencer
  • Den kan øge borgernes mulighed for at uddanne og danne sig
  • Den kan sågar styrke integrationen – bøger bidrager bl.a. til udvikling af sproglige kompetencer 
  • En Bib[Box] byder på et rum, der kan meget mere end blot være et bibliotek. Der kan fx vises film eller læses højt for institutionernes børn om formiddagen, og der kan fx tilbydes understøttende undervisning (USU) om eftermiddagen 
  • Med en Bib[Box] får man et mobilt rum, der kan fungere som socialt samlingspunkt, hvilket bl.a. styrker fællesskaber, netværk og dialog i nærmiljøet
  • I disse tider hvor miljøet skal tilgodeses kan en Bib[Box] styrke kommunens grønne image ved fx at placere solceller på taget og flytte Bib[Box]´en rundt med en miljøvenlig/el-lastbil
  • Det er en fremtidssikret biblioteksløsning, der kan gøres tilgængelig for alle borgere enten permanent eller på skift. Det er det borgerne, vi har talt med, efterspørger
  • Der er tale om et godt og selvdrevet supplement til den nuværende biblioteksservice, der løfter biblioteksservicen overfor borgerne 

”Sidst, men ikke mindst sikrer en Bib[Box] borgernær biblioteksservice for alle, uanset hvor de bor. Det er faktisk lidt ligesom et Kinderæg, bare med mange flere overraskelser, slutter Pia med et smil.”

 

Fremtiden

”Med den interesse der allerede er for Bib[Box]’en, ville det ikke overraske mig, hvis kommunerne også begynder at placere den i sommerhusområder i feriehalvåret, på stationer med stor gennemstrømning af mennesker, i kvarterer hvor læselysten traditionelt set ikke er særlig stor, i skolegården osv. 

Skal den fysiske bog være attraktiv i forhold til de digitale medier i fremtiden, skal den være let at komme til. I dag er borgerne vant til at handle på internettet og afhente deres pakker i pakkeshops og i supermarkeder. I fremtiden vil det i lige så høj grad bliver hverdagen, at folk afhenter og returnerer deres lånte biblioteksmaterialer i eksempelvis en Bib[Box]. 

Tiden er for de fleste en for knap ressource, til at aflægge et centralt bibliotek et besøg. At låne bøger i fremtiden, bliver med stor sandsynlighed det samme som at shoppe tøj, sko og dagligvarer på nettet” fortsætter René.

Der vil fortsat være behov for de store biblioteker som samlingssted for kommunens borgere, men et koncept som Bib[Box] vil bidrage til at give borgerne i lokalsamfundene god, fleksibel og ikke mindst nærværende biblioteksservice i fremtiden” slutter René Milholt.