Bib[Box]

 

· Læs historien om, hvordan Bib[Box] blev til

· Download folder

· Prisliste

· Se Bib[Box]'ens introduktion i Odense

 

 

Fremtidens mobile biblioteksløsning

Fremtidens biblioteksrum er fleksibelt og mobilt

Hvad gør man, når man har ambitioner om at hjælpe med at styrke børns læselyst og evner, øge borgernes mulighed for at danne og uddanne sig, styrke integrationen, tilbyde de frivillige opgaver - og ikke mindst sikre borgernær biblioteksservice? 

Man udvikler et nyt mobilt og fleksibelt bibliotekskoncept og døber det Bib[Box]. 

BibMedia er idéskaberen bag Bib[Box]-konceptet. Firmaet har mere end 20 års erfaring med leverancer af fysiske udlånsmaterialer til de danske biblioteker. 

Der er tale om en løsning, der kan cirkulere rundt mellem forskellige lokationer i kommunen eller placeres stationært afhængigt af ønsker og behov.

Skabt i samarbejde med alle relevante interessenter 

Hvordan skal fremtidens bibliotek se ud, og hvilken rolle skal det spille i lokalsamfundet? 

Det har BibMedia i tæt dialog med både biblioteker, kommuner og borgere analyseret sig frem til. Fremtidens biblioteksløsning skal således både være fleksibel, mobil og ikke mindst flot og multifunktionelt. 

I fremtiden skal et biblioteksrum let kunne flyttes rundt. Den omvendte urbanisering gør blandt andet, at antallet af borgere i yderområderne vil vokse i fremtiden, og det udfordrer den nuværende biblioteksmodel. Hvorfor kan biblioteket ikke lige så godt komme til borgerne og ikke altid omvendt?

Supplement eller alternativ til det eksisterende

Med Bib[Box] er der skabt et helt nyt bibliotekskoncept, der kan fungere som en biblioteksfilial blot med færre kvadratmeter og helt mobilt. 

Et koncept hvor økonomien ved anskaffelse og drift ikke står i vejen for udbredelsen i kommunen. En løsning der samtidig kan fungere som et alternativ eller supplement til fx bogbussen. 

Borgerne er vant til at betjene sig selv på biblioteket uden for åbningstiden. Derfor kan en Bib[Box] fungere ubemandet. Borgerne kan låne bøger, hente reserverede materialer samt aflevere materialer igen, præcis når det passer dem. 

Indretningen er lys og imødekommende med hylder og reoler, der er sikret når boksen let løftes op på en lastbil og flyttes til en anden lokation.

Det er ikke størrelsen, det kommer an på

En Bib[Box] indeholder 400-600 bøger. Det dækker ca. 80% af de mest populære udlån. Borgerne kan herudover let få fat i de materialer, der står på hovedbiblioteket eller på nogle af landets øvrige bibliotekshylder. 

Dette sker via bibliotekets hjemmeside eller biblioteksapp´en ”Biblioteket”, hvor man kan søge mellem alle tænkelige materialer og foretage reservation af det ønskede materiale. Derefter får man det leveret til afhentning i den nærmeste biblioteksfilial eller Bib[Box].

 

Ét biblioteksrum - mange anvendelsesmuligheder 

En Bib[Box] kræver ikke den store årlige vedligeholdelse og skal kun tilkobles strøm og internet for at kunne fungere. Det er således en løsning, der skaber mere bibliteksservice for færre penge. 

En Bib[Box] kan også bruges til at: 

  • Styrke borgernes læselyst og evner 
  • Øge borgernes mulighed for at uddanne og danne sig 
  • Styrke integrationen 
  • Give frivillige meningsfulde opgaver 
  • Byde på et rum, der kan meget mere end blot at være et bibliotek - fx vises film eller læses højt for institutionernes børn om formiddagen, og tilbydes understøttende under-visning (USU) om eftermiddagen. 

Med en Bib[Box] får man et mobilt rum, der kan fungere som socialt samlingspunkt, hvilket bl.a. bringer liv i yderområderne og styrker fællesskab og dialog i nærmiljøet.

Gør FN's Verdensmål jordnære og håndgribelige

Selv om Verdensmålene er globale, gælder de også i Danmark. Alle lande har nemlig forpligtet sig til de ambitiøse og bæredygtige mål. De skal guide os alle i kampen for at udrydde fattigdom og sult, bekæmpe ulighed, løse klimakrisen og sørge for bæredygtig vækst og arbejde til flest mulige, så vi alle får en bedre fremtid. 

Enhver kommune bør have som mål at lave FN's 17 - måske lidt abstrakte - Verdensmål om til konkret virkelighed. For en kommune kan det blandt andet indebære investeringer i mobilitet, grønne offentlige rum samt byplanlægning og by-styring, hvor borgerne bliver inddraget. 

Med en Bib[Box] kan en del af de fine ord gøres til umiddelbar handling. Således er en lang række af verdensmålene allerede tænkt ind i konceptet, og endnu flere kan realiseres - afhængigt af den enkeltes ønsker og behov.

Det sværeste er at få truffet beslutningen 

Vi har forsøgt at gøre beslutnings-processen så let som muligt. Således kan en Bib[Box] både købes, lejes eller leases. Det betyder bl.a., at den ikke behøver at belaste investeringsbudgettet. Ligeså kan du fx prøve den før du køber, hvis det er det, du ønsker. Konceptet samt bestillings- og leveringsproceduren, er også gjort meget simpel. Fra bestilling til levering går der kun 2-4 måneder afhængigt af individuelle ønsker og behov. 

Der leveres i udgangspunktet et fuldt mobilt 13 kvadratmeter stort biblioteks- og oplevelsesrum. Her kan man blandt andet låne, aflevere og hente reserverede bøger. Selvbetjening sker via hjemmeside og mobil, hvilket gør konceptet fleksibelt og ubemandet. 

Det eneste komplekse ved en Bib[Box] er udnyttelsesmulighederne. De er uendelige, og kun fantasien sætter grænser. 

Så træf beslutningen - vejen til målet er nem og klart defineret.

Hør det fra andre end os

”Vi er meget positive over den store tilstrømning fra borgerne, der udtrykker meget stor tilfredshed med deres nye mobile bibliotek.” 

Trine Vandsted, souschef, Ringsted Bibliotek

 

”Det, at vi har fået en Bib[Box], bidrager til, at vores lokale samfund har noget at samles om, og det er medvirkende til at skabe liv i yderområderne. Vi sparer også en del tid på transport, og vi har alle materialer lige ved hånden, da de let kan reserveres via bibliotekets hjemmeside.” 

Kai Brorson, Næstformand i Ørslev Landsbylaug

 

Bib[Box] bringer borgernær biblioteksservice
Book os til et uforpligtende inspirationsmøde!

 

· SE FOLDER